مادر که با ارزش ترین هدیه خداست،  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1384

زن در اسلام را در این سایت  جهت بیشتر دانستن بخوانید

 

امروز می خواهم از او بنویسم:از مادر که با ارزش ترین هدیه خداست،

مادر امروز روز توست ،هر روز باید روز تو باشد و این از بی معرفتی ماست که


فقط سالی یک روز این گونه به یاد تو هستیم،

تویی که هر روز به یاد مایی و تویی که روز و شب ها را به پای ما ریختی و سوختی و ساختی تا ما  را بسازی ،

مادر می دانم که دل نگرانم هستی و دوست دارم بدانی که می دانم هنوز که هنوز است دلشوره من را داری...

مادر امروز روز توست و من امروز بیش از هر روز به یاد می آورم روزهای بی قراری ام را که بی قرارم بودی و روزهای دوری ام که دل توی دلت نبود...

مادر امروز از راه دور سلامی دوباره می دهم به تو که بی مضایقه خوب بودی و هستی و می مانی...

آرزو می کنم برای همه مادران دنیا که صد و بیست سال


زنده باشند و تو هم باشی،پدر باشد تا ما هم باشیم و با هم باشیم ...

چه دور،چه نزدیک ،مهم نیست ،

مهم این است که تو مادری و هرگز ما را از خود جدا  نمی دانی.
روزت مبارک مهربانترینم

مسئله ریاضی وارد سایت شوید با یک کلیک