شب معراج و نشانه های ظهور  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1386
شب معراج و نشانه های ظهور

در حدیث مبارکی که ابن عباس از زبان پر نور آورندۀ اسلام حضرت محمد بن عبدا...(ص) نقل کرده به نشانه هایی در رابطه با قیام جهانی حضرت صاحب الامر(ع) تصریح شده است که به نظر خوانندگان عزیز می رسد:
ابن عباس می گوید: در شب معراج مطالبی به رسول اکرم(ص) وحی شد که باید به وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین(ع) خبر داده شود و نیز به ائمه بعد از آن حضرت. بعد فرمودند که خداوند برای آخرین آنها نشانه هایی بیان فرمودند:
1- عیسی بن مریم پشت سر آن بزرگوار نماز می خواند.
2- زمین را پر از عدل و داد می کند چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد.
3- بندگانم را به وسیلۀ او(امام عصر) از هلاکت نجات می دهم.
4- گمراهان را به وسیلۀ او هدایت می کنم.
5- نابینایان و بیماران را به وسیلۀ او شفا می دهم.
عرض کردم خداوندا! آن کی خواهد شد؟ خطاب رسید:
6- هر گاه علم از میان برداشته شود و جهل و نادانی به جای آن نشیند. قرائت قرآن زیاد اما عمل به آن کم شود.
7- قتل و کشتار زیاد شود.
8- فقها و هدایت کنندگان واقعی کم شوند(اشاره است به وجود علمای ربانی)
9- علمای فاسق(بی عمل) و خیانتکار زیاد شوند(آنان که دین را به فکر خود معنی می کنند.)
10- شعرا زیاد شوند.
11- امت شما قبرستانها را مساجد قرار دهند.
12- قرآنها را زینت کنند.
13- مساجد را مجلل بسازند.
14- جور و فساد زیاد شود.
15- منکرات ظاهر شود.
16- امت شما امر به منکر کنند.
17- پیروان شما نهی از معروف کنند.
18- مردها به مردها اکتفا کنند.
19- زنان به زنان قناعت کنند.
20- زمامداران کافر شوند.
21- دوستان حکمرانان گنهکاران باشند.
22- یاوران آنها ستمگران باشند.
23- صاحبان رأی و نظر از آنان فاسقان باشند.
24- سه خسف(1) در دنیا واقع شود: یکی خسف در مشرق، خسف دیگر در مغرب و خسف سوم در جزیرة العرب.
25- خراب شدن بصره به دست یکی از ذرای تو(سید) که زنگیها دنبالش را بگیرند.
26- قیام مردی از اولاد امام حسین(ع)
27- ظهور دجال و قیامش از سجستان.
28- خروج سفیانی.

پی نوشت: 1- فرو رفتگی زمین * 2- إثباة الهداة، ج7، ص390و391