کلیپ : تصنیف قاصدک استاد شجریان  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1386

کلیپ : تصنیف قاصدک استاد شجریان


بسیار زیباست، سالهاست که این شعر و تصنیف به من میچسبه

----------------

قاصدک هان! چه خبر آوردی

از کجا وز که خبر آوردی

خوش خبر باشی اما .. اما

گرد بام و در من بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا

نه زیاری

نه ز دیار و دیاری

باری

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس

برو آنجا که تو را منتظرند

قاصدک در دل من

همه کورند و کرند

دست بردار از این در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ

با دلم می گوید

که فریبی تو فریب

که دروغی تو دروغ

قاصدک هان!

ولی

راستی آیا رفتی با باد؟

با تو ام آی کجا رفتی آی!

راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟

مانده خاکستر گرمی جایی؟

در اجاقی طمع شعله نمی بندم

خردک شرری هست هنوز؟

قاصدک، قاصدک، قاصدک!

ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند

مهدی اخوان ثال ث (م-امید)