کتاب گویا! روایت لیلی و مجنون  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1386

کتاب گویا! روایت لیلی و مجنون


اگر حال و حوصله خوندن کتاب ندارید لا اقل فقط وقت بگذارید. دکتر الهى داستان لیلی و مجنون را براساس منظومه نظامی گنجوی روایت می‌کند. کلیک راست و ذخیره کنید و گوش کنید. حدود 140 دقیقه

01.wma

02.wma

03.wma

04.wma

05.wma

06.wma

07.wma

08.wma

09.wma

منبع