تست کور رنگی  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1386

تست کور رنگی

شاید باورتان نشود ولی از هر ۱۰ نفر، ۱ نفر دارای کور رنگی سبز-قرمز می باشد. برای فهمیدن اینکه آیا شما هم دارای چنین مشکلی هستید یا خیر، سعی کنید اعداد نوشته شده در دایره های زیر را بخوانید. در بر خی از این دایره ها هم چیزی نوشته نشده است!

             

            

        

 

 

این هم نتایج. در تمامی دایره ها عددی نوشته شده است که افراد دارای دید سالم آنرا می بینند.

Normal Color Vision

افراد دارای دید سالم

Red-Green Color Blind

افراد دارای کور رنگی

 

Left

چپ

Right

راست

 

Left

چپ

Right

راست

Top

بالا

25

29

Top

بالا

25

Spots

نقطه

Middle

وسط

45

56

Middle

وسط

Spots

نقطه

56

Bottom

پایین

6

8

Bottom

پایین

Spots

نقطه

Spots

نقطه

 

 خوب حالا بگید که تو این دایره پایینیه چه عددی نوشته شده ؟

 
 
 
افراد دارای دید سالم عدد 5 رو می بینند در حالی افراد دارای کوررنگی سبز-قرمز عدد 2 را می بینند.