ویژگی افراد 1)مردمی که حسن ظن دارن: ویژه گی این افراد که بیش ا  چاپ
تاریخ : شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1387

ویژگی افراد
1)مردمی که حسن ظن دارن:
ویژه گی این افراد که بیش ازحد به دیگران اعتماددارند ، به همه احساس مثبت دارن ، همه راازدوستان خود میدانند درباره هیچ کس خیال باطل ندارن .
این افراد وقتی با کسی آشنا میشن ازاویک قهرمان واسطوره می سازن اما بعدها میبینندکه اشتباه کردن وبد بین میشن . این بدبینی تاجایی است که دیگه هیچ کسی را نمی پذیرند . که توصیه میشه یکباره روی کسی سرمایه گذاری بیش ازاندازه نکنن حضور یک احساس میانه ،نشانه سلامتی است با هرکه دوستی دارید خیال کنید که یک آدم معمولی است با تمام عیبها وتمام محاسنش .وبدونید که اویک قهرمان تاریخی نیست .
2)مردمی که به همه چیز سوظن دارن:
این مردم نسبت به هرکس ،ختی دراولین دیدار بدگمانند وفکر میکنن همه مردم بد ذاتن وبراین باورن که همه برعلیه آ نها نقشه دارن ودنبال کلک زدن آنها هستن. این افراد همیشه عصبانی ،پرخاشگرن وبه سرعت دستهاشون برای سیلی زدن بالاست ودرخانمها دست به دمپایی .
3)دسته سوم میانه روهادرظن هستن:
ویژه گی این افراد که خیلی کمیابند اینه که نه خوشبینند ، نه بدبین .ایناباهرکسی که ارتباط دارن، به گونه ای میانه رو روی او حساب میکنند نه زیاد، نه کم . واینا درزندگی معمولا" موفق ترند وآرامش روانی بهتری دارن . راستی شما جزء کدام دسته هستین .؟؟؟؟

کلمات کلیدی:آزمون خود شناسی (نگرش شما به زندگی مثبت است یا منف