برای چه کسانی اهمیت داری...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1390

برای چه کسانی اهمیت داری...


گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید
نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی
بلکه برای اینکه ببینی
برای چه کسانی اهمیت داری...... که این دیوار را بشکنند