مصرف نمک برای‌ کودکان ممنوع  چاپ
تاریخ : دوشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1390
70 درصد از کودکان زیر یک سال بیش ازحد مجاز نمک مصرف می‌کنندمصرف نمک برای‌ کودکان ممنوعجام جم آنلاین:همان‌طور که می‌دانید نمک برای ادامه حیات عنصر مفیدی است، اما استفاده بیش از حد آن برای بدن ضرر دارد. لذا همه باید در استفاده از این ماده، جانب اعتدال را نگهدارند و در این میان باید درباره کودکان بخصوص