ست کردن لباس برای آقایون  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1386

ست کردن لباس برای آقایون

مردان قد بلند

1- لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.
2- لباسها و شلوارهای زیپدار یکسره نپوشید.
3- کـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه یا خـطـوط عـمــودی و
کراوات باریک و ژاکتی که طولش تا روی کمر است نپوشید.


مردان قد کوتاه

1- کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمی‌کنند.
2- شلوار پاچه کوتاه و یا پاچه تا شده ( پاکتی ) نپوشید.
3- لباس آستین دار به تن کنید.
4- از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و کراوات باریک استفاده کنید.

مردان چاق

1- ژاکت اپل دار نپوشید.
2- کراوات زرق و برق دار نزنید.
3- دکمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.
4- ساعت باریک به دست نکنید.
5- پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.
6- بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.
7- شلوار تنگ نپوشید.
8- لباس با خطوط عمودی و کراوات یکرنگ استفاده کنید.
9- از لباسهای تیره رنگ استفاده کنید.

 

مردان شکم بزرگ

1- جلیقه و یا هر چیزی که روی شکم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.
2- شلوار را روی شکم خود نیاورید.
3- لباسهای براق و یا روشن نپوشید.
4- لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.
5- کراوات پهن بزنید که تا خط کمر بلند باشد.
6- ژاکت و شلوار یکرنگ بپوشید.
7- شکم خود را کوچک کنید!